Trawnik z rolki czy z siewu

Zakładanie trawnika – trawnik z rolki czy z siewu?

Odpowiedź na pytanie, który sposób zakładania trawnika jest lepszy brzmi krótko: oba są dobre. Zasadnicza różnica, pomijając aspekt ekonomiczny, sprowadza się do czasu oczekiwania na efekt końcowy. Trawnik z rolki zdobi ogród praktycznie od razu, a na trawnik wysiany z nasion będziemy czekać około miesiąca.

Aby dojść do etapu, w którym będziemy rozstrzygać ten dylemat i dokonywać wyboru, musimy porządnie i rzetelnie odpracować czynności przygotowawcze. Rozpoczynamy od wyboru miejsca pod trawnik. Usuwamy chwasty czyli niepożądane rośliny. Oczyszczanie wykonujemy metodą mechaniczną lub chemiczną (oprysk środkami ochrony roślin z grupy herbicydów) albo łączymy te metody.

W trakcie usuwania roślin dokładnie przyglądamy się glebie, wypatrując w niej pędraków lub dorosłych form chrząszcza majowego. Obecność tych owadów w dużej ilości, informuje nas o konieczności wykonania kolejnego zabiegu niszczącego jego wszystkie stadia rozwoju. Możemy zastosować metodę ekologiczną czyli ,,wypasanie” na przyszłym trawniku jeży, ryjówek, ptaków albo kretów (tych ostatnich nie zapraszamy na długo) lub radykalną – wykonując oprysk bądź podlanie roztworem preparatu chemicznego (np. Dursban 480 EC). Zlekceważenie tego owada, za cztery lata może skutkować całkowitym zniszczeniem trawnika przez żarłoczne pędraki chrząszcza.

Wyrównanie i oczyszczenie terenu to kolejny etap naszych prac. Przygotowanie płaskiego i równego podłoża, wyeliminuje gromadzenie się wody w zagłębieniach oraz przyczyni się do równomiernych wschodów nasion, a przyszłości ułatwi wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Podłoże pod zieloną murawę jest najważniejsze, ponieważ od jego struktury i zasobności w składniki pokarmowe zależy efekt końcowy naszej pracy.

Podłoże powinno być żyzne, wilgotne, przepuszczalne, o odczynie gleby pH 5,5–6,5. Rzadko jednak w miejscach, w których planujemy założenie trawnika panują tak idealne warunki, dlatego warto zdecydować się na wzbogacenie podłoża poprzez nawiezienie ziemi ogrodowej i zasilenie nawozami. Można skorzystać również z gotowych, przygotowanych przez specjalistów, podłoży trawnikowych, które można nabyć w centrach ogrodniczych.

Większość prac przygotowawczych mamy już za sobą, pozostaje tylko określenie sposobu użytkowania trawnika czyli jakie funkcje będzie pełnił. Sposób korzystania z trawnika decyduje o doborze mieszanki nasion, a także ma wpływ na ilość zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w przyszłości.

Ze względu na użytkowanie, wyróżniamy trzy główne typy mieszanek: dekoracyjną, rekreacyjną i sportową. Innym kryterium według, którego dobieramy nasiona jest miejsce siedliskowe. W sprzedaży przygotowane są mieszanki traw na miejsca zacienione, słoneczne lub uniwersalne. Każda mieszanka zawiera wyselekcjonowane gatunki traw, które są właściwe dobrane do konkretnych wymagań. Uwzględniają one zarówno parametry siedliskowe, jak i użytkowe.

Wysiew nasion wykonujemy do lekko wilgotnego podłoża i wałujemy. Walec delikatnie wciśnie nasiona w ziemię. W początkowej fazie rozwoju zaleca się podlewanie murawy w formie drobnokropelkowej. Układanie darni w rolkach również powinno przebiegać na wilgotnym podłożu.

Specjaliści ciągle jednak opracowują coraz doskonalsze sposoby zakładania trawników i już dziś, w sprzedaży dostępna jest opcja pośrednia łącząca zalety dwóch powyżej omawianych. Są to gotowe maty z biowłókniny, w których umieszczone są nasiona. Ich przewagą nad trawnikiem z rolki jest niższy koszt oraz możliwość indywidualnego doboru mieszanki gatunków, natomiast zdecydowanie lepiej od tradycyjnego sposobu wysiewu chronią nasiona przed wymywaniem i wydziobywaniem przez ptaki.

Ewa Krzyżosiak

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *