10 zasad prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

 1. Przed zastosowaniem środka zawsze uważnie przeczytać etykietę.
  Oprócz zaleceń dotyczących stosowania instrukcja zawiera również okresy karencji i prewencji oraz specjalne wskazówki dotyczące zagrożeń i zasady bezpieczeństwa.
 2. Zakładać odzież ochronną.
  Przy przygotowywaniu cieczy roboczej i wykonywaniu zabiegu należy zakładać odzież ochronną, czyli spodnie i bluzę z długimi rękawami. Do kompletnego stroju potrzebne są rękawice, kalosze; przy opryskach wyższych krzewów i drzew również czapka i okulary.
 3. W czasie wykonywania zabiegu nie wolno pić, jeść, palić.
 4. Dokładnie odmierzać przepisane ilości preparatu i wody.
  Należy dokładnie przestrzegać zaleconych przez producenta dawek preparatu. Liczne preparaty ogrodnicze zawierają specjalne miarki lub pojedyncze dawki środka ułatwiające użytkownikowi dokładne zastosowanie zalecanej ilości.
  Preparaty płynne: najpierw odmierzyć zalecaną ilość wody, potem dodać preparat.
  Preparaty sypkie: preparat rozpuścić w niewielkiej ilości wody, następnie uzupełnić wodę do potrzebnej ilości.
  Po starannym zamknięciu opryskiwacza, należy kilkakrotnie potrząsnąć nim, aby ciecz robocza dokładnie się rozmieszała.
  Należy unikać oprysków w pobliżu kanalizacji, jak również: rozsypania, rozlania przez nieuwagę, niekontrolowanych odprysków itp.
 5. Unikać pozostawiania resztek cieczy użytkowej.
  Przygotowywać zawsze tylko taką ilość roztworu do oprysku, jaka rzeczywiście jest potrzebna. Jeśli mimo to pozostanie nie zużyta resztka, należy rozcieńczyć ją wodą w stosunku 1:10 i rozprowadzić ponownie po powierzchni, na której został wykonany zabieg ochronny. W żadnym wypadku nie wolno wylewać nadmiaru roztworu do kanalizacji.
 6. Najlepiej zaczekać na pogodę chłodniejszą i bezwietrzną.
  Wówczas udaje się uniknąć strat wynikających z parowania lub znoszenia cieczy użytkowej przez wiatr podczas oprysku. Zabiegi w wysokich temperaturach mogą być przyczyną uszkodzeń roślin, ponadto skuteczność niektórych preparatów może być znacznie obniżona. Z tego względu zabiegi należy zawsze wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy zwykle bywa chłodniej.
 7. Czyszczenie używanych opryskiwaczy i usuwanie pustych opakowań po preparatach.
  Woda użyta do mycia opryskiwacza absolutnie nie może dostać się do cieków wodnych, jak np. stawy, rowy, strumienie lub do kanalizacji, lecz powinna zostać użyta do ponownego oprysku powierzchni, na której był wykonywany zabieg ochronny. Jeśli preparat znajdował się w butelce, to należy ją najpierw dokładnie wypłukać wodą, a popłuczyn użyć w sposób opisany wyżej.
  Sposób postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin określają etykiety stosowania oraz przepisy Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 63, poz. 638 z 2001 roku z późn. zm.).
  Zgodnie z instrukcjami – etykietami stosowania – opróżnione opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione, trzykrotnie przepłukane wodą opakowania należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środki zostały zakupione. Bardzo ważne jest, aby zwracane opakowania były czyste. Podczas przyjmowania opakowań sprzedawcy powinni starannie kontrolować ich czystość. Opakowania z pozostałościami środków nie będą odbierane do utylizacji ze względu na niebezpieczeństwo zatruć lub skażenie środowiska podczas ich magazynowania i/lub transportu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami instrukcji, spalanie opakowań po środkach ochrony roślin przez użytkownika we własnym zakresie jest zabronione. Zabronione jest również wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowanie ich jako surowce wtórne
 8. Po użyciu preparatu należy się dokładnie umyć.
  Po pracy ze środkami ochrony roślin trzeba umyć się, używając dużej ilości wody i mydła. Zmienić ubranie zanieczyszczone preparatem ochrony roślin, a następnie uprać je.
 9. Preparaty ochrony roślin przechowywać w bezpiecznym miejscu.
  Środki ochrony roślin należy zawsze przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
  w pojemnikach oryginalnych i w bezpiecznym miejscu, aby były całkowicie niedostępne dla dzieci
  i zwierząt domowych.
 10. Przestrzegać okresów karencji.
  Okresem karencji nazwany jest czas, który musi upłynąć od ostatniego zabiegu z zastosowaniem preparatu ochrony roślin do momentu zbioru owoców lub jarzyn. Okresy karencji różnią się zarówno w zależności od rodzaju rośliny jak i preparatu ochrony roślin i są zawsze podane w instrukcji stosowania.

  teksty są własnością Bayer Twoja działka

  bayer-twoja-dzialka_nowe-w-krotka-1

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *