Pędraki – zmora naszych trawników

pedrakiChrabąszcz majowy staje się coraz uciążliwszym szkodnikiem na działkach. Szkody czyni forma dorosła ( brązowy chrząszcz o owalnej budowie ciała dł. 25 – 30 mm  ) jak i jego larwy ( pędraki – biało – kremowe, grube, wygięte ciała o dł. 30-60 mm ). Pożywieniem dorosłych owadów są młode liście – jego larw korzenie roślin. Wszystkie formy są bardzo żarłoczne stąd straty w roślinności są duże.
Czynności takie jak przekopywanie gleby, niszczenie chwastów, amatorskie pułapki z wykorzystaniem buraka lub marchwi służą tylko niewielkiemu zmniejszeniu co raz większej populacji tych owadów. Próg szkodliwości 4 larw na metr kwadratowy w wielu rejonach jest znacznie przekroczony. Najłatwiejsze byłoby zwalczanie chemiczne, ale z racji zmian w doborze środków ochrony roślin jest to prawie niemożliwe. Z obrotu i stosowania zostały wycofane preparaty stosowane do tej pory czyli Basudin 600EW, Diazol 500EW, Diazinon 10GR czy Grot 250EW. Jedynym preparatem, który ma szansę pozostać w rejestrze środków ochrony roślin jest Pyrinex 480EC.  Zabieg tym preparatem będzie polegał na oprysku gleby i jej wymieszaniu przed posadzeniem roślin w dawce 5ml na 0,6 litra wody na 10 metrów kwadratowych. Ale to pod warunkiem, że będzie wznowienie rejestracji preparatu. Gdyby do tego nie doszło oraz z racji, że nie ma preparatów do zwalczania form dorosłych pozostaje zastosowanie środków biologicznych do zwalczania larw. Zaletą tej metody jest ( stosując np. B-Green ) wysoka efektywność, natomiast wadami są:
– wysoki koszt preparatu ( ok. 130 PLN na 100 metrów kwadratowych )
– ze względu na wrażliwość nicieni na ś.o.r. ograniczenie lub zaniechanie zwalczania innych szkodników czy chorób grzybowych.
– mała efektywność zabiegu w niekorzystnych warunkach pogodowych ( np. długie cykle dni z niską temperaturą po aplikacji w korzystnych warunkach ). Do aplikacji preparatu zalecane jest stosowanie lancy doglebowej w celu dokładniejszego zaaplikowania.
Co należy zrobić, aby w tych niekorzystnych okolicznościach poradzić sobie ze szkodnikiem?
1) Stosowanie płodozmianu
2) Przesiewanie kompostu przed aplikacją do gleby
3) Ochrona naturalnych wrogów np. ptaki, jeże itp
4) Po zastosowaniu metody biologicznej znaczne ograniczenie lub zaniechanie stosowania innych środków ochrony roślin.
5) Staranne przekopanie gleby szczególnie w czasie prac wiosennych ( jesienią larwy żyją w zależności od rodzaju gleby na głębokości 1 – 1,3 m. ).
6) Lustracja ogrodu ze szczególnym zwróceniem uwagi na place z pożółkłymi i zwiędniętymi roślinami ( obecność pędraków zauważamy z reguły bardzo późno ).
Życzę powodzenia i zalecam szczególną staranność przy stosowaniu powyższych wskazówek.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *