Przechowywanie jabłek

jabłkoSmaczne soczyste jabłka w styczniu lub w lutym? Oczywiście tak, pod warunkiem, że już teraz o tym pomyślimy i dobrze przechowamy.

Aby przechowanie jabłek zakończyło się powodzeniem musimy pamiętać o kilku ważnych sprawach:

1) Dobór odmian – do przechowywania najodpowiedniejsze są odmiany późne.

2) Odpowiednie przygotowanie przechowalni – musimy pamiętać, że jabłka najlepiej przechowują sie w temp. 0 – 4 stopni przy wilgotności powietrza ok. 90%. Musimy też zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. Wydzielający sie podczas przechowania etylen znacznie przyspiesza dojrzewanie owoców. Ponieważ zapewnienie w warunkach amatorskich takich parametrów jest trudne na przechowalnie przeznaczmy ciemną piwnicę o podobnych właściwościach. Przechowalnia powinna być wolna od owadów, gryzoni i patogenów grzybowych, które mogą być obecne od poprzedniego sezonu. Do ich zwalczania powinniśmy zastosować odpowiednie preparaty na ok. 4 tygodnie przed włożeniem owoców np. K-Othrine 25WP ( owady ),Licosil 03 ( patogeny grzybowe, bakteryjne i wirusowe ), Rat Killer Pasta ( gryzonie ). Kilka dni po zabiegach wskazane bielenie ścian.

3) Odmiany podatne na choroby przechowalnicze ( np. Gala, Sampion czy Elstar ) powinniśmy dwukrotnie opryskać przed zbiorem fungicydem chroniącym przed chorobami przechowalniczymi np. Mythos 300SC. Ostatni zabieg powinien być wykonany na 2 tygodnie przed zerwaniem owoców.

4) Odpowiednia pora zbioru – owoce zbieramy na ok. 2 tygodnie przed osiągnięciem dojrzałości spożywczej tj. w momencie opadania pierwszych jabłek.

5) Ułożenie owoców w przechowalni. Jabłka powinny być przechowywane w skrzynkach. Do przechowywania przeznaczamy owoce wolne od objawów chorób grzybowych, żerowania szkodników i bez uszkodzeń mechanicznych. Skrzynki z boku warto owinąć folią w celu ograniczenia odparowywania wody z owoców. W pierwszym dolnym rzędzie skrzynki muszą być koniecznie puste.

6) Postępowanie w czasie przechowywania. Na pewno warto co kilkanaście dni ostrożnie sortować przechowywane owoce w celu eliminacji tych, na których widać objawy chorób grzybowych ( czynność tą wykonujemy w grudniu i styczniu ). W przypadku niskiej wilgotności powietrza polewać posadzkę wodą. Wydzielający się etylen usuwamy poprzez wietrzenie pomieszczenia.

Pozdrawiam,
Bogdan Stachulec
Specjalista ds. ŚOR

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *