Szkodniki drzew owocowych

Najważniejszymi szkodnikami drzew owocowych są: przędziorki, mszyce, zwójki, owocówki, owocnice, miodówki, kwieciak jabłkowiec, toczyk gruszowiaczek i nasionnica trześniówka.
Przędziorki
Na drzewach owocowych mogą występować trzy gatunki przędziorków (przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec i przędziorek głogowiec). Są to maleńkie roztocza (0,26-0,5 mm), barwy żółtozielonej lub czerwonej, żerujące na dolnej stronie liści. W miejscach żerowania może być widoczna delikatna pajęczyna. Na górnej stronie uszkodzonych liści pojawiają się jasne, później brunatne plamki. Zaatakowane liście wcześniej opadają. Owoce z drzew silnie porażonych drobnieją i są kwaśne. Przy dużym nasileniu przędziorków konieczne są zabiegi akarycydami, przeprowadzane przed kwitnieniem lub po kwitnieniu. W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka należy stosować mieszaniny, ponadto stosowanie Euparenu Multi 50 WG ogranicza występowanie przędziorków.
przedziorek_chmielowiec przedziorek_jaja
Mszyce
Powszechnie występujące szkodniki barwy zielonej lub czarnej. Żerują głównie na liściach i młodych pędach, powodując ich zwijanie i zasychanie. Ponadto mszyce przenoszą groźne dla drzew choroby wirusowe. W ciągu roku może występować kilka, a nawet kilkanaście pokoleń tych szkodników. Mszyce są chętnie zjadane przez drapieżne owady, np. biedronki. Drapieżcy nie zawsze są w stanie efektywnie ograniczyć występowanie mszyc. Ważne jest jednak, aby owadów drapieżnych nie wyniszczać. Dlatego do zwalczania mszyc poleca się stosować tylko preparaty selektywne. Zabiegi chemiczne należy wykonywać przed kwitnieniem, po zauważeniu pierwszych koloni mszyc i powtarzać w razie potrzeby po kwitnieniu, z zachowaniem okresu karencji (czas od ostatniego zabiegu do zbiorów owoców).

Polecane insektycydy:

mszyca_sliwowa mszyca_objawy

Zwójkówki
Gąsienice tych szkodników powodują wielorakie uszkodzenia, wiosną żerują na rozwijających się pąkach, kwiatach, liściach, a później na związkach i owocach. W ciągu roku występują w dwóch pokoleniach. Prowadzą ukryty tryb życia, przebywając najczęściej w charakterystycznie zwiniętych liściach, często przylegających do owoców. Zwalczanie jest konieczne przy licznym występowaniu gąsienic. Opryskiwania najlepiej wykonać w okresie zielonego lub różowego pąka. Czasami istnieje potrzeba zwalczania letnich pokoleń zwójkówek.

Polecane insektycydy:

zwojkowki zwojka_motyl

Owocówki
Larwy owocówek powodują robaczywienie owoców jabłoni i śliw (owocówka jabłkóweczka – robaczywienie jabłek, owocówka śliwkóweczka – robaczywienie śliwek). Uszkodzone owoce opadają na ziemię. Postacią dorosłą owocówki są brunatnoszare motyle. Termin zwalczania owocówki określa się na podstawie obserwacji motyli. Preparat Calypso 480 SC najlepiej stosować w okresie masowego lotu motyli i składania jaj.

Polecane insektycydy:

owocowka_jablkoweczka owocowka_sliwkoweczka

Owocnice
Owocnica jabłoniowa uszkadza młode zawiązki jabłek, a owocnica żółtoroga – młode zawiązki śliwek. Larwy żerują wewnątrz owocu, a z wydrążonego przez nie otworu wydostają się brunatne odchody. Tak porażone owoce wcześnie opadają. Natomiast z zawiązków jabłek, uszkodzonych tylko powierzchniowo, wyrastają owoce z widocznymi skorkowaciałymi bliznami, otaczającymi prawie cały owoc. Ochronę chemiczną należy prowadzić pod koniec opadania płatków kwiatowych.

Polecany insektycyd:

owocnica owocnica_larwa

owocnica_zoltoroga

Miodówki
Larwy i owady dorosłe nakłuwają pąki kwiatowe, liściowe i rozwinięte liście wprowadzając wraz śliną toksyny, które hamują wzrost tkanek. Uszkodzone organy marszczą się i skręcają. Ponadto miodówki wydzielają spadź, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Ogranicza to powierzchnię asymilacyjną drzew. Miodówki są też wektorami groźnej choroby – fitoplazmatycznego zamierania gruszy. Zabiegi chemiczne wykonuje się w sadach, w których stwierdzono znaczną ilość tego szkodnika. Pierwsze opryskiwania należy przeprowadzić w okresie bezlistnym, po 3-4 dniowym ociepleniu, a następny zabieg – po kwitnieniu.

Polecany insektycyd:

  • Decis 2,5 EC 0,04% (4 ml na 10 l wody) (karencja – 7 dni

miodowka miodowka_rosa

Kwieciak jabłkowiec
Jest małym (długości 4-5 mm), czarnoszarym chrząszczem z długim ryjkiem. Szkody wyrządzają jego larwy wyżerające wnętrze pąków kwiatowych, co uniemożliwia zawiązanie owoców. Opryskiwania są konieczne tyko w sadach, w których obserwowano duże szkody w poprzednim roku. Zabiegi chemiczne wykonuje się tuż przed pękaniem lub w okresie pękania pąków w słoneczne dni, przy temperaturze co najmniej 120C. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć w fazie zielonego pąka.

Polecane insektycydy:

kwieciak_jablkowieckwieciak_jablkowiec_s

Toczyk gruszowiaczek
Szkody powodują gąsienice motyla żerujące pod skórką liści różnych drzew owocowych. W wyniku żerowania gąsienic na liściach powstają owalne, brunatne miny z ciemniejszymi krążkami odchodów. Uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Próg ekonomicznej szkodliwości to 100 min na stu liściach jesienią poprzedniego roku. Zabiegi chemiczne należy wykonywać pod koniec opadania płatków kwiatowych. Natomiast drugie pokolenie należy zwalczać w połowie lipca.

Polecany insektycyd::

toczyk_gruszowiaczekuszkodzenia_miny

Nasionnica trześniówka
Jest szkodnikiem przede wszystkim czereśni, ale może porażać także wiśnie. Larwy tego szkodnika powodują robaczywienie czereśni i wiśni. Owad dorosły to czarna, błyszcząca mucha, długości 4-5 mm, z przeźroczystymi skrzydłami w czarne paski. Lot much trwa od końca maja do połowy lipca. Nasionnica składa jaja w zielone owoce, w których wylęgają się larwy. Do odławiania much służą żółte pułapki lepowe. Zabiegi chemiczne są konieczne, jeśli w poprzednim roku obserwowano znaczną ilość robaczywych owoców i tylko na odmianach średnio- i późno dojrzewających. Opryskiwania należy wykonywać w okresie intensywnego lotu much (po stwierdzeniu ich na pułapkach lepowych).

Polecany insektycyd:

nasionnica_trzesniowkanasionnica_trzesniowka_s

teksty są własnością Bayer Twoja działka

bayer-twoja-dzialka_nowe-w-krotka-1

2 Comments

Leave a Comment
  1. Czy można mieszać te preparaty ze sobą? czy można mieszać je z np Tabsin?

  2. Proszę o pomoc! Jaka to choroba i w jaki sposób ją zwalczyć? Dot. drzew owocowych: śliw, wiśni i jabłoni. Na wiosnę drzewa nie zakwitły, tylko wypuściły skarłowaciałe listki. Może ktoś mi pomoże, bo zmarnują nam się wszystkie drzewa. Dziękuję

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *