Uprawa truskawek

strawberryWyboru odmiany truskawki należy dokonać w oparciu o jej charakterystykę (preferowane warunki klimatyczne, wymagania glebowe, odporność na choroby, przeznaczenie odmiany np. deserowa, przemysłowa czy ogólnoużytkowa, potencjał plonowania). Aby uniknąć przykrych niespodzianek, najlepiej dokonać zakupów sadzonek pochodzących z wiadomego źródła, od producentów posiadających odpowiednie doświadczenie praktyczne w tym zakresie oraz stosowne certyfikaty.

DOBÓR STANOWISKA

Truskawki można uprawiać na glebach będących w wysokiej kulturze, strukturalnych o dużej pojemności wodnej i odpowiednio dużej zawartości próchnicy. Najlepsze efekty produkcyjne osiąga się na glebach średniozwięzłych. Na glebach ciężkich, zlewnych a także zbyt lekkich wzrost, rozwój a tym samym plonowanie roślin są wyraźnie ograniczone. Nie powinno się zakładać plantacji truskawek w zagłębieniach terenu czy też na mocno pochylonych zboczach – w pierwszym wypadku ze względu na powstawanie tzw. zastoisk mrozowych, w drugim ze względu na możliwość podmycia roślin w wypadku wystąpienia obfitych opadów.Gleba powinna mieć uregulowany odczyn. Optymalny odczyn gleby dla większości odmian truskawki mieści się w granicach pH 5,2 – 5,8. Najlepszymi przedplonami są rośliny krzyżowe (rzepak, gorczyca, rośliny kapustne), motylkowe (groch, fasola, bobik, łubiny, wyka, lucerna etc.) dopuszczalnymi przedplonami są zboża.

PRZYGOTOWANIE GLEBY

Przed założeniem plantacji należy zwalczyć uciążliwe chwasty (perz, oset, łoboda, powój) najlepiej z zastosowaniem preparatów o totalnym, nieselektywnym działaniu (preparaty zawierające sole glifosatu o różnych nazwach handlowych np. Roundup, Avans, Glialka). Nawożenie obornikiem w dawce do 40 t/ha należy wykonać jesienią pod orkę głęboką. Przed sadzeniem roślin gleba powinna być wolna od chwastów i posiadać odpowiednią pulchność, w razie potrzeby przed sadzeniem wykonujemy bronowanie lub kultywatorowanie połączone z bronowaniem.

TERMIN ZAŁOŻENIA PLANTACJI

Optymalnym terminem założenia plantacji jest lato, pod warunkiem jednak że dysponujemy dobrze ukorzenionymi sadzonkami a przebieg pogody (opady deszczu) jest korzystny. Dotrzymanie tego terminu sadzenia pozwoli nam na uzyskanie zadowalających plonów już w następnym roku kalendarzowym, czyli pierwszym roku użytkowania plantacji. W praktyce stosuje się także sadzenie w okresie wiosennym – termin ten jest również korzystny, gdyż rośliny trafiają na dogodne warunki wzrostu (zapasy wilgoci w glebie), dobrze się ukorzeniają i silnie rosą po posadzeniu. Zdecydowanie najmniej korzystnym terminem sadzenia jest jesień ze względu na ryzyko słabego ukorzenienia się sadzonek oraz ich przemarzania w okresie zimowym i wczesnowiosennym

NAWOŻENIE MINERALNE

Szczególnie polecanym nawozem pod uprawę truskawki w gruncie, jest produkowany przez FOSFAN S.A. bezchlorkowy nawóz granulowany – Fructus Truskawka. Przed założeniem plantacji truskawek, w warunkach średniej zasobności gleby w fosfor i potas, nawóz ten, może być stosowany w zalecanej dawce wynoszącej 500-700 kg/ha. Nawóz powinno się wymieszać z glebą na głębokość około 15 cm. Na plantacjach owocujących, zaleca się zastosować nawóz w dwóch dawkach:
– pierwszą w ilości 300-400 kg/ha – zastosować wczesną wiosną wraz z ruszeniem wegetacji,
– drugą w ilości 200-300 kg/ha – zastosować po zbiorach owoców – do końca sierpnia.
Nawóz należy rozsiać równomiernie na całej powierzchni pola. W przypadku nawożenia pogłównego nawóz rozsiewać gdy rośliny są suche. W przypadku wysokiej zawartości, w glebie fosforu i potasu przyswajalnego dawki można zmniejszyć o około 15 – 20 %.

PIELĘGNACJA

Priorytetem jest niedopuszczenie do zachwaszczenia plantacji, dlatego też stosujemy uprawę międzyrzędową z wykorzystaniem pielnika, a w przypadku małych plantacji – narzędzi ręcznych. Dzięki temu, poza niszczeniem chwastów, uzyskujemy efekt spulchnienia wierzchniej warstwy gleby co zapobiega stratom wilgoci.W przypadku zwalczania chwastów z rodziny jednoliściennych takich jak: perz, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, różnego rodzaju trawy etc. należy zastosować herbicydy selektywne.

Istotnym elementem ochrony plantacji jest walka z chorobami (głownie mączniak oraz szara pleśń atakująca owoce) oraz szkodnikami (kwieciak malinowiec) – w tym wypadku konieczne będzie zastosowanie odpowiednich preparatów chemicznych.Szeroki ich wybór znajdziemy w każdej szanującej się hurtowni środków ochrony roślin.Należy bezwzględne przestrzegać, instrukcji stosowania preparatów, o których mowa powyżej szczególnie zaś okresów karencji i prewencji.

Skutecznym zabiegiem fitosanitarnym, ograniczającym występowanie chorób i szkodników, jest także koszenie (po zbiorach owoców) liści oraz usuwanie ich z terenu plantacji.
W latach suchych z niewielką ilością opadów, celowe jest nawadnianie plantacji. W przypadku plantacji towarowych odbywa się to najczęściej za pomocą deszczowni lub stosuje się tzw. nawadnianie kropelkowe z wykorzystaniem specjalnych instalacji. Na plantacjach amatorskich o małej powierzchni skutecznym narzędziem będzie konewka lub podlewanie roślin bezpośrednio z węża ogrodowego.

Ażeby uzyskać owce czyste, nie zanieczyszczone resztkami glebowymi warto stosować ściółkowanie, do tego celu najlepiej nadje się słoma żytnia lub pszenna (słoma musi być czysta – nie zagrzybiona i pozbawiona resztek chwastów z nasionami). Ściółkowanie najlepiej wykonać, do końca kwietnia, podsuwając słomę pod rośliny. Podobne efekty uzyskamy sadząc rośliny na czarnej folii lub agrowłókninie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *